De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Vitale stoffen

De vitale stoffen in de TCM zijn niet vergelijkbaar met de stoffen die wij in het Westen kennen. Vitaminen, mineralen, eiwitten e.d. kende men in het oude China niet.
De San Bao (Drie Schatten) zijn drie verschillende condensatievormen van Qi.
Shén Xin Tian (Hemel)
Qi Wèi en Pi Ren (Mens)
Jing Shèn Di (Aarde)

Qi
is de basis van alles. Ook alle vitale stoffen zijn uitingen van Qi.
De Hemel (het pure) en de Aarde (het troebele) zijn twee uitersten van Qi.

Jing
is ontstaan uit een destillatie (zuivering) en wordt Essentie genoemd. Jing is meer Yin dan Qi en staat het dichtst bij de Aarde (Di).

Shén
is het geheel van menselijke emoties, mentale en spirituele aspecten. In het Westen wordt er een verschil gemaakt tussen lichaam en geest; alsof ze onafhankelijk van elkaar functioneren en te beïnvloeden zijn. Deze scheiding was in het oude China niet denkbaar.

Xue
is een zeer dichte vorm van Qi en materieel. Het is meer Yin. Het is niet te scheiden van Qi, want dan zou het een inerte vloeistof zijn.


Jin Ye
is een zeer dichte vorm van Qi en materieel. Het is meer Yin. Deze lichaamsvloeistoffen zijn organische stoffen die niet in Xue voorkomen.


En verder

Dit hoofdstuk bevat ook nog de onderwerpen:
- vorming van de vitale stoffen
- Qi
- Jing
- Shen
- Xue
- Jin Ye.