De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Allergie

Etiologie
 1. Wai Yin
  In eerste instantie vooral Feng in alle seizoenen. Feng kan samengaan met andere Wai Yin in zijn eigen seizoen (Re in lente en zomer, Shi in nazomer en herfst, Han in late herfst en winter). Hoofdsymptomen huiduitslag en jeuk.
  Feng-Han, Feng-Re: valt bovenlichaam of Fei aan met hoofdpijn, jeukende ogen, neus of keel, hoesten soms leidend tot astma, jeukende huid.
  Feng-Shi, Shi-Re: aanval op Zang Fu, vooral Pi en Wèi met overgeven, buikpijn en diarree.
  Feng die blijft zitten, transformeert in Re (Xue Re: acute eczeem met infectie).
  Shi-Re kan lang in het lichaam blijven en daarmee chronische ziekten veroorzaken.
  Indien Biao Re niet volledig wordt verdreven, kan het Xue Re veroorzaken.
  Biao Feng ontstaat door:
  - organismen, zoals bacteriën
  - chemicaliën in huis, zoals parfum en zeep.

 2. Nei Yin
  Het lange tijd aanhouden van een bepaalde emotie leidt tot Nei Yin en veroorzaakt Li Re dat naar Xue (Xue Re) gaat. Nei Yin zijn geen oorzaak van een allergie, maar kan deze wel verergeren. Omgekeerd kan een allergie de emotionaliteit ook versterken.

 3. Insectenbeten
  Het lichaam produceert toxinen als gevolg van steken of de nabijheid van ongedierte. De toxinen accumuleren in Xue (Xue Re, Xue Re Du).

 4. Verkeerde eetgewoonten
  Overeten van vet- en slijmvormend voedsel (rood vlees, melkproducten, scherp gekruid eten e.d.) kan Shi-Re en accumulatie van Re in Xue veroorzaken. Het eten van zoet en chocolade (Tan) gaan vaak niet samen met astma en kan aanleiding geven tot hoesten.

 5. Te grote inspanning
  Dit kan zowel fysiek als mentaal zijn.
  Verbruik Qi: metabolisme Shui en Shi verstoord; vorming Shi-Tan.
  Verbruik Yin: vorming Xu Re met verstoring Xue; ontstaan Xue Re.

 6. Qi Xu
  Allergie kan na een ziekte (verkoudheid e.d.) ontstaan als de Wei Qi verzwakt is geweest. Qi Xu komt vaak voor bij personen met een geschiedenis van allergie. Acupunctuur heeft een paar dagen effect, gevolgd door een terugval. Er hoeven geen duidelijke symptomen van Qi Xu (vermoeidheid, diarree, e.d.) te zijn.

 7. Yin Xu
  Yin kan beschadigd raken door Feng-Re, Shi-Re, Xue Re. Corticosteroïden worden vaak gebruikt om een allergische reactie te verlichten. Bij een langdurig gebruik hiervan kan Yin Xu ontstaan en de allergie wordt steeds erger en moeilijker te behandelen.En verder

Dit hoofdstuk bevat ook nog de onderwerpen:
- Diarree
- Gynacologie
- Hoofdpijn
- Huid
- Pijn
- Qi Jing Mai
- Shen-verstoringen.