De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Puntenergetica Zu Jue Yin Gan Jing

Jue Yin relatie Zang Fu
interne-externe relatie overig
Shou Xin Bao - Zu Gan Gan - Dan Fei - Wèi

Punt Energetica Syndromen
LIV-1 Dadun
Jing-Well
Hout
 1. reguleert Qi in Xia Jiao, behandelt Shan-aandoeningen en verlicht pijn
 2. baat genitaliën en past urineren aan
 3. reguleert Gan Qi en stopt menstruele bloeding
 4. herstelt bewustzijn en kalmeert Shén
Gan Qi Zhi, Gan Huo
aandoeningen Xia Jiao
Shi-Re
Qi Zhi en Xue Yu
bloedingen
verminderde spiertonus
LIV-2 Xingjian
Ying-Spring
Vuur
 1. klaart Gan Huo
 2. verspreidt Gan Qi
 3. kalmeert Gan Feng
 4. klaart Re en stopt bloeding
 5. baat Xia Jiao
Gan Huo
Shi-Re
Gan Huo Xu
LIV-3 Taichong
Shu-Stream
Aarde
Yuan-Source
Heavenly Star
 1. verspreidt Gan Qi, onderdrukt Gan Yang en verdrijft Feng
 2. voedt Gan Xue en Gan Yin
 3. klaart hoofd en ogen
 4. reguleert menstruatie en Xia Jiao
Gan en Xin Qi Zhi
Gan en Xin Xue Yu
Gan en Fei Qi Xu
aandoeningen borst
invasie Gan op Pi/Wèi
Gan Qi Zhi en Dan Qi Zhi
Xia Jiao Qi/Xue Yu
hyperactieve Gan Yang
Gan Feng, spasmen, pijn
Gan/Dan Shi-Re
Gan Xue Xu
verstoring van Shén
Gan Zheng Jing Han
LIV-4 Zhongfeng
Jing-River
Metaal
 1. verspreidt Gan Qi en reguleert Xia Jiao
 2. klaart Zheng Jing Re
Re Zhi
LIV-5 Ligou
Luo connecting
 1. verspreidt Gan, reguleert Qi en baat genitaliën
 2. klaart Xia Jiao Shi en Re
 3. reguleert menstruatie
 4. behandelt Qi Tan (plumstone Qi)
Xia Jiao Shi-Re
Xia Jiao Qi Zhi
seksuele aandoeningen
LIV-6 Zhongdu
Xi-Cleft
 1. verspreidt Gan Qi en reguleert Xia Jiao
 2. reguleert Xue
 3. voert Shi af

LIV-7 Xiguan
 1. verdrijft Feng-Shi
 2. baat knie en ontspant pezen en spieren

LIV-8 Ququan
He-Sea
Water
 1. klaart Xia Jiao Shi-Re
 2. baat genitaliën
 3. versterkt Xue en baat Uterus
 4. voedt Xue en Yin
Xia Jiao Shi-Re en Qi Zhi
Gan Xue Xu
Gan Yin/Huo Xu
lokale knieklachten
LIV-9 Yinbao
 1. past menstruatie aan en reguleert Xia Jiao

LIV-10 Zuwuli
 1. klaart Shi-Re en baat Xia Jiao
dijen, kruis en genitaliën
LIV-11 Yinlian
 1. baat Uterus

LIV-12 Jimai
 1. verdrijft Han uit Gan Zheng Jing en baat Xia Jiao

LIV-13 Zhangmen
Front-Mu (Pi)
Hui-Meeting (Zang)
Jiao-Hui Intersecting met Dan Zheng Jing
 1. harmoniseert Gan en Wèi
 2. reguleert Zhong en Xia Jiao
 3. versterkt Pi
 4. verspreidt Gan Qi en reguleert Qi
Gan Qi Zhi
invasie Gan op Pi/Wèi
Gan/Dan Shi-Re
LIV-14 Qimen
Front-Mu (Gan)
Jiao-Hui Intersecting met Pi Zheng Jing en Yin Wei Mai
 1. verspreidt Gan Qi en reguleert Qi
 2. versterkt Xue en verspreidt ophoping
 3. harmoniseert Gan en Wèi
Gan Qi Zhi
Gan Qi Zhi en Xin Qi Zhi
Gan Qi Zhi en Fei Qi Zhi
aandoeningen borst
Gan/Dan Shi-Re


En verder

Dit hoofdstuk bevat ook nog de onderwerpen:
- puntenergetica Zang
- puntenergetica Fu
- puntenergetica Qi Jing Mai
- puntenergetica extra punten
- puntselectie.