De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Emotional Freedom Techniques (EFT)

Voor de behandeling van psychische aandoeningen bestaan er in het Westen verschillende therapieën. Enkele van die therapieën maken gebruik van acupunctuurpunten. Bij psychische aandoeningen denken we meestal alleen aan de mentale en emotionele aspecten en vergeten daarbij de lichamelijke. Dat lichamelijke en emotionele klachten niet van elkaar te scheiden zijn, heeft Roger J. Callahan als pychotherapeut ontdekt bij de behandeling van patiënten. Hij heeft op basis van onder andere acupunctuur TFT (Thought Field Therapie) ontwikkeld. De werkwijze van TFT is verder ontwikkeld door Gary Craig en Silvia Hartmann tot EFT (Emotional Freedom Techniques).

TFT en EFT zijn vormen van cognitieve gedragstherapie waarin acupunctuur een belangrijke rol speelt. Voor de behandeling van psychische aandoeningen is gebleken dat het gebruik van TFT bijzonder goed werkt. Roger J. Collahan (de grondlegger van de TFT) claimt bij de inzet van TFT een slagingspercentage van wel 98 % en hoger. Callahan is een psychotherapeut die ontevreden was met de resultaten die hij behaalde met de behandeling van zijn patiënten met psychotherapie.

TFT en EFT kunnen worden toegepast bij alle psychische aandoeningen, zoals fobieën, woedeaanvallen, slechte gewoonten (verslavingen, nagelbijten), schuldgevoel en verdriet. Voor de behandeling van psychische aandoeningen worden binnen de TFT verschillende protocollen gebruikt afhankelijk van de soort en de ernst van de aandoening. Binnen de EFT wordt slechts van een protocol gebruik gemaakt.

Het protocol van EFT bestaat in grote lijnen uit drie onderdelen:
  1. Affirmatie
  2. Tikken
  3. 9 Gamma

De affirmatie wordt uitgesproken tijdens het tikken op de acupunctuurpunten. De volgorde van het protocol is: tikken - 9 gamma - tikken.

Het doel van TFT is niet om de herinneringen uit te wissen. Alles wat is gebeurd, kan nog duidelijk worden herinnerd. De emotionele stress die het met zich meebracht, is wel verdwenen. De herinnering aan een traumatische gebeurtenis verliest snel de emotionele lading en een normaal functioneren is mogelijk.
Een belangrijk voordeel van TFT is de relatief geringe belasting voor de patiënt. Zo is het in het geval van TFT niet noodzakelijk dat de ervaringen uitvoerig worden beschreven of continu worden herbeleefd.


En verder

Dit hoofdstuk bevat ook nog de onderwerpen:
- affirmatie
- tikken
- 9 gamma.