De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Hanzi Pinyin

De transcriptie van Chinese tekens gebeurt met verschillende systemen. Twee bekende zijn het systeem volgens Wade-Giles en het Hanzi Pinyin. De laatste wordt vaak afgekort tot Pinyin en is het officiële systeem dat in China wordt gebruikt. Het systeem volgens Wade-Giles wordt gebruikt in Singapore, Taiwan en Hongkong.

Enkele voorbeelden van de verschillen tussen het systeem van Wade-Giles en het Hanzi Pinyin zijn:

Pinyin Wade-Giles Uitspraak
Dan Tian Tan Tien dan tiën
Dao Tao daw
Dao De Jing Tao Te Ching daw du djing
Qi Chi tsjie
Qigong Chi Kung tsjie gong
Taiji Quan Tai Chi Chuan tai djie tsjwen
Xian Hsien Sjen

Elk woord is opgebouwd uit
  1. een toon,
  2. een beginklank en
  3. een eindklank.En verder

Dit hoofdstuk bevat ook nog de onderwerpen:
- Tonen
- Beginklanken
- Eindklanken
- Tellem
- Grote woordenlijst Chinees, Engels, Nederlands.