De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Horoscoop

Voor de bepaling van een Chinese horoscoop zijn de volgende tijdstippen van belang:
  1. Geboortejaar
  2. Geboortemaand
  3. Geboorte-uur

Aan ieder jaar is een dier met bepaalde eigenschappen gekoppeld. Aan een jaar zijn ook de eigenschappen Yin en Yang toe te wijzen, evenals een van de elementen van Wu Xing.

Iemand die op 3 mei 1956 om 21.00 uur is geboren, heeft de volgende elementen:
  • Jaardier: Aap
  • Maanddier: Draak
  • Yin-Yangjaar: Yang
  • Wu Xing Jaar: Vuur
  • Zang Fu Uur: San Jiao.


En verder

Dit hoofdstuk bevat ook nog de onderwerpen:
- betekenis va geboortejaar, -dag en -uur
- Yin en Yang er jaar
- Wuxing per jaar.