De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Pan Gu

Voor de schepping zat alles in een gigantisch ei. De hele kosmos, alle materie, alle energie, ruimte, tijd en nummers, het hele ei was hiermee gevuld. Het was zo dicht gevuld dat het niet te scheiden was. Het verschil tussen het ene en het andere was niet te zien. De substantie waarmee het ei was gevuld, wordt Yuan Qi genoemd.

Ook de reus Pan Gu zat in het ei. Alles was in een staat dat er nog niets was. Er was alleen het ei en Pan Gu.

Pan Gu begon zich te vervelen, werd ongeduldig en raakte gefrustreerd. Hij brak het ei. Eerst kwam er een arm uit, toen een been, daarna nog een arm en nog een been. De baby Pan Gu was geboren.
Blue Mountains, Australia

Toen hij tussen de brokstukken van het gebroken ei stond, terwijl de Yuan Qi aan het ontsnappen was, gebeurde er iets nieuws. De Yuan Qi begon te scheiden. Het lichte deel steeg en vormde Tian (Hemel). Het zware en dichte deel zonk en vormde Di (Aarde). En Pan Gu stond er tussen.

Waar hij liep, vormden zich dalen. Bij het lopen door het nieuwe universum werd zijn zweet rivieren, meren en de grote oceanen. Zijn haren werden bossen. De maden die uit het lichaam van de reuzenbaby vielen, werden mensen.

Na de dood van Pan Gu werden zijn adem de wind en wolken, zijn stem de donder, zijn linker- en rechteroog de zon en de maan.


En verder

Dit hoofdstuk bevat ook nog de onderwerpen:
- de zwangerschap va maand tot maand
- historische leraren en mythologische keizers
- overzicht van de onderdelen van de TCM.