De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Gelaatskleur

Het gezicht heeft veel kenmerken die een aanwijzing zijn voor ziekte en gezondheid bij een persoon. De kleur van het gelaat laat het volgende zien.

kleurZang Fukenmerk
groenGantoxiciteit, trage lever
roodXinontsteking, overactief hart of zenuwstelsel, gevangen Huo
geelPirotting, zaken die te lang in het lichaam blijven, vooral in de maag
witFeibevroren, gebrek aan energie, slechte uitwisseling van lucht in de longen
zwart, grijsShènstagnatie, stagnerend Water

Naast de gelaatskleur zijn er vele kenmerken in het gezicht die iets over de werking van de Zang Fu zeggen.


En verder

Dit hoofdstuk bevat ook nog de onderwerpen:
- invloed van de Zang Fu
- steeds apart besproken.