De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Bing Yin Bing Ji

In de TCM (traditional Chinese Medicine) wordt gezocht naar het patroon om de oorzaak van een aandoening te ontdekken. Hoofdpijn wordt dan gezien als een symptoom van een aandoening, in het Westen wordt de hoofdpijn gezien als de ziekte. In de TCM kan hoofdpijn ten grondslag liggen aan verschillende ziektepatronen.

Bij een ziekte is de ontregeling van de natuurlijke wisselwerking tussen Yin en Yang primair. Hierdoor raakt de balans tussen Xie Qi en Zheng Qi verstoord.

Het moment van ontstaan van de ziekte is heel belangrijk. De volgende drie perioden worden onderscheiden:
 1. prenatale periode
  De gezondheid van de moeder wordt weerspiegeld in de baby. Medicijn-, alcoholgebruik, stress, zwakke constitutie, shock e.d. hebben een negatief effect op de ontwikkeling van de baby.

 2. geboorte tot ca. 18 jaar
  Een ziekte ontstaan in deze periode leidt vaak tot problemen met het dieet (Pi Xu). Emotionele problemen door familierelaties, stress op school, ongevallen, trauma's e.d. leiden tot problemen in het latere leven.

 3. volwassenheid
  Hierbij wordt de driedeling gehanteerd die hieronder wordt geschreven.

De driedeling die nu vaak wordt gebruikt, is opgesteld door Chen Wu Ze (1174) en wordt San Yin Ji Bing Zeng Fen Lun (3 soorten pathogene factoren en symptomen) genoemd:
 • Wai Yin (externe pathogene factoren)
 • Nei Yin (interne pathogene factoren)
 • Bu Nei Yin Bu Wai Yin (andere oorzaken)

In de huidige tijd zijn er andere ziekteverwekkers bijgekomen. Denk hierbij aan straling, milieuverontreiniging en chemicaliën in ons voedsel.