De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Eerste hulp

Acupunctuur kan worden toegepast ook als je geen naald tot je beschikking hebt. Hier worden enkele noodmaatregelen beschreven. Raadpleeg uiteraard wel een arts als het mogelijk is.

Omdat je geen acupunctuurnaald bij je hebt, maak je gebruik van de vingertop of de vingernagel. Maak een rechte hoek met de huid. Oefen veel druk uit, duw diep en maak een draaiende beweging. Dit moet je minimaal een halve minuut volhouden tot maximaal 4 minuten.
In de meeste gevallen kun je de acupunctuurpunten op beide zijden van het lichaam gebruiken. Welke zijde maakt niet uit. Soms maakt het wel uit, dan is het beschreven.En verder

Dit hoofdstuk bevat ook nog de onderwerpen:
- van angst tot hoge bloeddruk, van verstuiking tot zonnesteek.