De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Auteursrechten

Niets uit deze uitgave mag op welke manier dan ook worden gereproduceerd, overgenomen, opgeslagen enzovoorts zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming.
Wil je delen overnemen, neem dan eerst contact op met de auteur.

Disclaimer

Al hetgeen op deze website is opgenomen, is niet bestemd om zonder juiste toezicht uit te voeren.
De lichamelijke oefeningen kunnen het beste worden uitgevoerd als de uitvoerende hiervoor medisch geschikt is.
De gepresenteerde theorie is bedoeld ter ondersteunening van studenten die zich verdiepen in TCM (Traditional Chinese Medicine). De praktische toepasbaarheid dient te worden overgelaten aan deskundige personen.