De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Si Jian

Om tot een juiste diagnose te kunnen komen, is het belangrijk om in gedachten te blijven houden dat de Chinese geneeskunst holistisch is. In het Westen wordt de ziekte behandeld, in het Oosten wordt de patiënt behandeld. Dit holistische karakter komt niet alleen tot uiting in de behandeling, maar ook in de diagnose.

Er worden Si Jian (vier methoden) voor het stellen van een diagnose gebruikt. De volgorde die hier wordt gepresenteerd, is niet de volgorde waarin ze in de praktijk worden toegepast. In de praktijk wordt aansluiting gezocht bij de Bian Zheng.
 1. Wang Zhen (kijken)
  • lichaamsbouw
  • gelaat
  • mond en tong

 2. Wen Zhen (luisteren en ruiken)
  • ademhaling met bijbehorende geluiden
  • stem
  • geur van lichaam, urine en ontlasting

 3. Wen Zhen (vragen)
  • 10 vragen voor iedereen
  • 2 extra vragen voor vrouwen

 4. Qie Zhen (voelen)
  • pols
  • abdomen
  • Jing Luo
En verder

Dit hoofdstuk bevat ook nog de onderwerpen:
- Kijken (Wang Zhen)
- Luisteren (en ruiken) (Wen Zhen
- 10 + 2 vragen (Wen Zhen
- Voelen (Qie Zhen).