De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Behandeling

Om een behandeling uit te kunnen voeren, is een eerste vereiste dat met de anamnese de juiste diagnose wordt gesteld.

Het opstellen van een behandelplan gaat met De formule. Hierin wordt onder andere bepaald welke techniek zal worden toegepast.

behandelmethoden en de windrichtingen

Behandelduur en -frequentie
 1. Acute besmetting
  Eenmaal per dag; indien ernstig ronden van 5-7 dagen met 1-2 dagen rust afgewisseld. Bij ieder sessie blijven de naalden 30-60 minuten zitten.
 2. Acute niet-besmettelijke aandoeningen
  Eenmaal per dag; bijvoorbeeld bij verstuiking, cholecystitus. Indien de aandoening ernstig is, dan tweemaal per dag. Bij iedere sessie blijven de naalden 20-40 minuten zitten. Gelijksoortige ronden als bij acute infectie.
 3. Chronische aandoeningen
  Een behandeling om de dag en tijdens de herstelfase tweemaal per week. Bij een sessie blijven de naalden 20-30 minuten zitten. Er zijn 10-15 behandelingen met 3-5 dagen rust afgewisseld.

Individuele behandeling
 1. Kinderen jonger dan 10 jaar
  Op deze leeftijd zijn Qi en Xue nog niet goed ontwikkeld. Er wordt ondiep gestoken met korte naalden. Er vindt weinig of geen naaldmanipulatie plaats en de naaldinsertie is maximaal 10 minuten.
 2. Ouderen of zwakke patiënten
  Bij deze personen zijn Qi en Xue verminderd. Er wordt ondiep gestoken. Er vindt weinig naaldmanipulatie plaats en de naaldinsertie is ongeveer 20 minuten.
 3. Obese patiënten
  Bij deze mensen is er een diepere naaldinsertie dan bij slankere patiënten.
 4. Robuuste, obese of patiënten met verminderde gevoeligheid voor de naalden
  Er wordt met langere naalden gewerkt. Er vindt een sterkere naaldmanipulatie plaats met een naaldinsertie van 20-40 minuten.
 5. Zwangere vrouwen
  Bij zwangere vrouwen mogen geen punten worden geprikt die de menstruatie en Xue versterken. Voorbeelden van deze punten zijn LI-4, SP-6, BL-60, BL-67. Het gebruik van deze punten kan een miskraam veroorzaken. Daarnaast mag in de eerste vier maanden niet in de onderbuik worden geprikt en daarna ook niet meer in de onderrug.

In de loop van de tijd zijn veel traditionele technieken verloren gegaan. In zijn Yi Xue Yuan Liu Lun (Vergeten tradities van de oude Chinese geneeskunde) schrijft Xu Da-chun hier over.En verder

Dit hoofdstuk bevat ook nog de onderwerpen:
- Behandeling
- Anamnese
- De formule
- Naaldtechnieken
- Speciale naaldtechnieken
- Cupping
- Xu Da-chun.