De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Indicatie en contra-indicatie

Indicatie
De WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) heeft de indicatiegebieden van een acupunctuurbehandeling beschreven. Naast deze beschrijving en de opgedane ervaring in de dagelijkse praktijk kan acupunctuur goed in de gevallen onder het kopje "Toepassing" worden gebruikt.
Acupunctuur kan niet worden toegepast om anatomische veranderingen van het lichaam ongedaan te maken. Het kan dan nog wel worden ingezet om de overgebleven functionaliteit te verbeteren en de pijn te verlichten.

Contra-indicatie
Tijdens de zwangerschap mag een aantal acupunctuurpunten niet worden gebruik, omdat dit een abortus kan veroorzaken.
Behandeling van personen met een whiplash dient rustig te beginnen, omdat in het begin van de handeling een sterke vegetatieve reactie kan ontstaan.
Ook de behandeling van personen met zuikerziekte dient voorzichtig te geschieden. Een sterke en snelle daling van de bloedsuikerspiegel kan namelijk optreden.
Daarnaast dient bij een acupunctuurbehandeling rekening te worden gehouden met de volgende omstandigheden: sterke geëmotioneerdheid zoals angst voor de behandeling, zware lichamelijke arbeid voor en na de behandeling, honger en uitputting, bepaalde aangedane gebieden (Sudeckse dystrofie), langdurig medicijnengebruik (cortisonen, zoals Prednison) waardoor niet of weinig op de behandeling wordt gereageerd.


En verder

Dit hoofdstuk bevat ook nog de onderwerpen:
- toepassingsgebieden van acupunctuur.