De inhoud van de website TCM studeren is als eBoek te bestellen. A4-formaat en in kleur.
Bestel nu hier jouw eBoek.© 1999-
Alle rechten voorbehouden.
paulstrijbos.nl

Aanvulling

Aanvulling kan autogeen of heterogeen zijn. Bij autogene aanvulling wordt het lichaam gebruikt als energiebron. Bij heterogene aanvulling wordt energie van buiten het lichaam gebruikt; bijvoorbeeld moxa en bepaalde naaldtechnieken.

autogeeneigenschapheterogeen
van binnenoorsprong ziektevan buiten
van zichzelfziekteoorzaakuit de natuur
zichzelfdisharmonie metnatuur
vrede tussen Zang Funodig voor overlevenoorlog tussen Zheng Qi en Xie Qi
energie gaat over van
Shí naar Xu
manier supplerenhelpen lichaam met gevecht
tegen pathogenen
binnen lichaambron suppletiebuiten lichaam
En verder

Dit hoofdstuk bevat ook nog de onderwerpen:
- Heterogene aanvulling
- Aanvulling Zang
- Aanvulling Qi Jing Mai
- Autogene aanvulling
- Toepassingsgebieden.